DISCLAIMER

Algemeen
Marc & Macy (Kamer van Koophandel 70606064), hierna te noemen Marc & Macy, verleent je hierbij toegang tot https://www.marcandmacy.nl (de Website) en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Marc & Macy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen

Beperkte aansprakelijkheid
Marc & Macy spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Marc & Macy.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marc & Macy Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marc & Macy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.